Kềm cắt 6 cán đỏ

-Mã Sản phẩm:

Vui lòng liên hệ để biết giá

Đặt hàng

CHIA SẺ :

Sản phẩm khác

Kéo cắt cáp điện 10

CHI TIẾT -Contact-

Kềm tuốt dây điện 6

CHI TIẾT -Contact-

Kềm rive 4 lỗ

CHI TIẾT -Contact-

Kềm rive 3 lỗ

CHI TIẾT -Contact-

Kềm răng 6

CHI TIẾT -Contact-

Kềm nhọn, mỏ cong 8

CHI TIẾT -Contact-

Kềm nhọn, mỏ cong 5

CHI TIẾT -Contact-

Kềm nhọn 8

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh