...

Lưỡi dao rọc giấy

CHI TIẾT -Contact-

...

Lưỡi dao rọc cáp, thẳng

CHI TIẾT -Contact-

...

Dao rọc cáp

CHI TIẾT -Contact-

...

Dao rọc cáp nhựa

CHI TIẾT -Contact-

...

Dao rọc cáp nhôm

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh