...

Lưỡi dao cắt ống đồng nhỏ

CHI TIẾT -Contact-

...

Dao cắt ống đồng mini 1

CHI TIẾT -Contact-

...

Dao cắt ống đồng 1-4

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh