...

Kéo cắt tôn 12

CHI TIẾT -Contact-

...

Kéo cắt tôn 10

CHI TIẾT -Contact-

...

Kéo cắt tôn 10 - mũi cong trái

CHI TIẾT -Contact-

...

Kéo cắt tôn 10 mũi công thẳng

CHI TIẾT -Contact-

...

Kéo cắt tôn , mỏ dài 14

CHI TIẾT -Contact-

...

Kéo cắt tôn 14-556

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh