Kềm Càng Cua 4

CHI TIẾT -Contact-

Vít 6 cây

CHI TIẾT -Contact-

Vít Đồng Hồ Bộ 6 Cây Cán Sắt

CHI TIẾT -Contact-

Mũi Vít

CHI TIẾT -Contact-

Bộ Vít Đóng Mũi

CHI TIẾT -Contact-

bộ Vít 235/7

CHI TIẾT -Contact-

Thước Thủy 8

CHI TIẾT -Contact-

Mỏ Lết xích

CHI TIẾT -Contact-

Mỏ Lết Răng 14

CHI TIẾT -Contact-

Mỏ Lết Motor 12

CHI TIẾT -Contact-

Kềm Rút Rive 4 Lỗ

CHI TIẾT -Contact-

Kềm Răng 8

CHI TIẾT -Contact-

Kềm Nhọn Cán Đen 8

CHI TIẾT -Contact-

Kềm Nhọn 5

CHI TIẾT -Contact-

Kềm Cắt 4-1

CHI TIẾT -Contact-

Cờ lê vòng miệng tự động 24

CHI TIẾT -Contact-

Cờ lê đầu mở 19 x 21

CHI TIẾT -Contact-

Búa Nhổ Đinh Cán Sắt 16oz

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh